Ενημερωτικές ομιλίες στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς “Απόλλων Κουλούρας” και “Ξεχασμένης“, πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες, οι γεωπόνοι της εταιρείας Συμβούλων “CERTERRA”.

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών», ο Γενικός Διευθυντής της CERTERRA κ. Γιάννης Βαΐδης αναφέρθηκε εκτενώς στις προϋποθέσεις, τα οφέλη αλλά και τις δυσκολίες του Προγράμματος, του οποίου η επιδότηση φτάνει στο 70%, για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Στην συνέχεια, ο κ. Ματθαίος Παπαϊωάννου, εκ μέρους της CERTERRA, αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα των γραμμικών-πυκνών φυτεύσεων, την βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και κατ’ επέκταση της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, κυρίως μέσω της αύξησης της ποσότητας αλλά και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και της μείωσης του κόστους παραγωγής.

Οι κ.κ. Γεώργιος Νεστορόπουλος και Δημήτριος Μουτσέρας, πρόεδροι των ΑΣ Απόλλων Κουλούρας και Ξεχασμένης αντίστοιχα, των συνεταιρισμών δηλαδή που αποτελούν τη σύμπραξη «ΚΟΜΕΞ», τοποθετήθηκαν για την σημαντικότητα του προγράμματος της αναδιάρθρωσης και την ανάγκη σταδιακής αλλαγής του τρόπου φύτευσης και διαμόρφωσης των καλλιεργειών.

Αμφότερες τις ομιλίες παρακολούθησαν, το ΔΣ και πλήθος των μελών των Συνεταιρισμών, που άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή την ανάλυση των στελεχών της CERTERRA, καταθέτοντας τους προβληματισμούς τους αλλά και τις αιτιάσεις τους για τα οφέλη του προγράμματος.

Δείτε φωτογραφίες :