Η CERTERRA συνεχίζει τις ενημερωτικές ομιλίες σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της ευρύτερης περιοχής. Την εβδομάδα που πέρασε, η γεωπονική ομάδα της εταιρίας βρέθηκε στον Α.Σ. Αγγελοχωρίου “Η ΟΜΟΝΟΙΑ” στο Νομό Ημαθίας και στον Α.Σ. Κερασιάς “ΒΟΡΑΣ” στο Νομό Πέλλας.

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών», ο Επικεφαλής της CERTERRA κ. Γιάννης Βαΐδης αναφέρθηκε στο γενικό πλαίσιο του προγράμματος, κάνοντας λόγο για τα οφέλη του, τις επιλέξιμες δαπάνες και τα σημαντικό ποσοστό επιδότησης που φτάνει στο 70%.

Την ίδια ώρα, δόθηκαν απαντήσεις σε ενδεχόμενες δυσκολίες που πιθανόν να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί, αλλά και οι συνεταιρισμοί κατά την διάρκεια του προγράμματος. Στη συνέχεια, υπήρξε λεπτομερής αναφορά στις καλλιέργειες που δραστηριοποιούνται αμφότεροι. Τόσο κατά την διάρκεια, όσο και με το πέρας των δύο ομιλιών, δημιουργήθηκε έντονο ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έθεσαν τις ερωτήσεις τους.

Υπήρξε σημαντική ανταπόκριση των παραγωγών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του προγράμματος, την ανάγκη της βελτίωσης και περαιτέρω εξέλιξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε περίοδο έντονου ανταγωνισμού.

Οι Πρόεδροι των δύο Συνεταιρισμών “ΟΜΟΝΟΙΑ” και “ΒΟΡΑΣ”, κ.κ Αλέξιος Καραγιαννίδης και Χρήστος Γεώργου, αντίστοιχα, αφού ευχαρίστησαν τους γεωπόνους της CERTERRA, τοποθετήθηκαν με τη σειρά τους στα οφέλη του προγράμματος και εξέφρασαν την στήριξή του σε όποια απόφαση παρθεί από τα μέλη των συνεταιρισμών.

δείτε φωτογραφίες :