ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμβουλοι Πιστοποίησης Διαχειριστικών Συστημάτων:

Η αύξηση του ανταγωνισμού και των απαιτήσεων των πελατών, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που καθιστούν την Ποιότητα ως πρώτη προτεραιότητα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων.

Για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Ποιότητας & της Ασφάλειας δεν αρκούν, πλέον, οι αποσπασματικές προσπάθειες. Απαιτείται η ανάπτυξη & εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας το οποίο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της.

Η CERTERRA έχοντας αντιληφθεί τις συνεχείς απαιτήσεις αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων έχει δημιουργήσει τo Τμήμα Συστημάτων Διαχείρισης,  το οποίο παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες στους πελάτες της εταιρίας:

1. Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Παραγωγή:

• AGRO 2
• GLOBALG.A.P.
• GRASP

2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
(Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA))

3. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγιεινής & Ασφάλειας

• ISO-9001
• ISO-22000
• BRC
• IFS
• TESCO

4. Άλλα Ιδιωτικά Πρωτόκολλα Αλυσίδας Λιανεμπορίου

Η CERTERRA προσφέρει στους πελάτες της μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας, Ολικής Ποιότητας κλπ σε συνδυασμό με Επενδυτικά Προγράμματα Επιχειρήσεων και Επιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης.

Διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:

1. Διαδικασία Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών ή Οργανώσεων Παραγωγών

2. Υποβολή & Διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών

Περιγραφή:

Ένα βασικό εργαλείο που διαθέτουν οι παραγωγοί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους είναι ο σχηματισμός και η λειτουργία ομάδων και οργανώσεων παραγωγών. Μέχρι σήμερα υπάρχουν οργανώσεις παραγωγών μόνο για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, τον τομέα αμπελο-οινικών προϊόντων, τον τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, καθώς και τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη – μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος – σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, το μέτρο υποστηρίζει τη σύσταση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια όπου προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.

Μέχρι σήμερα ιδιαίτερη πρόβλεψη από κοινοτικούς κανονισμούς, υπάρχει για τις παρακάτω κατηγορίες οργανώσεων παραγωγών:

• Οπωροκηπευτικών
• Ελαιοκομικών Προϊόντων
• Μελιού
• Γάλακτος
• Αμπελιού

Τα οφέλη των παραγωγών που είναι μέλη σε μία Οργάνωση/Ομάδα είναι τα εξής:
• Μείωση του κόστους παραγωγής μέσω οικονομίας κλίμακας,
• Καλύτερη διαχείριση της παραγωγής,
• Από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς,
• Ενίσχυση της δύναμης διαπραγμάτευσης – μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος,
• Καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμός
• Αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων, πχ Αναδιάρθρωση καλλιεργειών, κτλ
• Δυνατότητα ενίσχυσης μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
• Φορολογικά οφέλη: πχ μειωμένη φορολογία, απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος, επιστροφή πετρελαίου, κ.τ.λ.

Διαχείριση Προγραμμάτων του ΠΑΑ (ενδεικτικά αναφέρουμε):

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει μεγάλη γκάμα επιδοτούμενων προγραμμάτων που μπορούν να ενισχύσουν τα συλλογικά σχήματα αλλά και μεμονωμένα τους γεωργούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Μέτρο 1 → Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
Μέτρο 2 → Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και Υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
Μέτρο 3 → Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
Μέτρο 4 → Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και γεωργικά προϊόντα
Μέτρο 9 → Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στους τομείς της Γεωργίας και της Δασοκομίας
Μέτρο 10 → Δράση 10.1.8 – Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
Μέτρο 16 → Συνεργασία