ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποιοι είμαστε:

Η CERTERRA είναι μια σύγχρονη εταιρεία Γεωργικών Συμβούλων, που σκοπό έχει να προσφέρει ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε εγγυημένες λύσεις που προσδίδουν ποιότητα και προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και υπηρεσίες των πελατών μας, βελτιώνοντας ιδανικά την παραγωγικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονεκτήματά τους στην αγορά.

Η φιλοσοφία μας συνδέεται με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων και την ποιοτική ανάδειξη των προϊόντων τους, μέσω της ένταξης σε Επιδοτούμενα Προγράμματα και μέσω της εφαρμογής Διαχειριστικών Συστημάτων που προάγουν την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία των καταναλωτών, την ευζωία των ζώων και τη βελτιστοποίηση των διεργασιών.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της CERTERRA είναι το έμψυχο δυναμικό της! Απαρτίζεται από Μετόχους, Στελέχη και Συνεργάτες, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας, με αποτέλεσμα τον καλύτερο συνδυασμό θεωρίας και πράξης!

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, η Υπευθυνότητα με την οποία διεκπεραιώνει τα έργα που αναλαμβάνει και ο Επαγγελματισμός των ανθρώπων της, λειτουργούν ως προστιθέμενη αξία, προσδίδοντάς της κύρος και καταξιώνοντάς την στον χώρο της.

Με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, η CERTERRA διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με Επιστημονικούς ή Τεχνολογικούς Φορείς και Ιδρύματα αλλά και με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολύ εξειδικευμένους τομείς.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Tο ανθρώπινο δυναμικό της CERTERRA αποτελείται από επιστήμονες με μεταπτυχιακές σπουδές και συμμετοχή σε πληθώρα σεμιναρίων.

Διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, μεγάλη εμπειρία και πάθος για διαρκή επιμόρφωση! Για αυτό το λόγο, οι επισκέψεις στο εξωτερικό σε ιδρύματα, εκθέσεις και παρεμφερείς φορείς, είναι συχνές και περιλαμβάνουν ανταλλαγή απόψεων, παρακολούθηση εξελίξεων και μεταφορά γνώσης.